Arno Lataster

Arno Lataster is als klinisch anatoom verbonden aan de vakgroep Anatomie en Embryologie van de Universiteit Maastricht. Hij geeft les aan bachelor- en masteropleidingen binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van deze universiteit en aan chirurgie-opleidingen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Ook voor de opleidingen fysiotherapie, biometrie en ergotherapie van de Zuyd Hogeschool in Heerlen en voor de Master Scientific Illustration van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht verzorgt hij anatomie-onderwijs.
Wetenschappelijk onderzoek naar het bewegingsapparaat, pijnmechanismen en plastische en reconstructieve chirurgie hebben zijn speciale aandacht. Hij is (co)auteur van wetenschappelijke publicaties en boekhoofdstukken.