OIB neemt een adempauze

Geachte bezoekers, trouwe gasten, sprekers en belangstellenden.

De organisatie van “onderzoek in beweging” neemt na 24 jaar onafgebroken in touw te zijn geweest een adempauze. Mogelijk volgt op termijn weer een nieuwe serie symposia, maar nu nemen we de tijd om ons te bezinnen en op adem te komen. Dit jaar is er dus geen symposium.

We willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de niet aflatende belangstelling en steun in de laatste 25 jaar. We zullen jullie missen!

Namens het hele team.

 

Hartelijke groet Rob de Bie

Voorzitter OIB