2012-01-21 14.52.39hoegkbrogk2012-01-21 09.38.022012-01-21 12.51.06

INSCHRIJVING SLUIT 20-2-’16

Laatste kans om in te schrijven voor het
Symposium 'Onderzoek in Beweging' 2016.

20 jaar Symposium Onderzoek in beweging

JubileumActie:

Elke 20e deelnemer van OIB (op volgorde van betaling) krijgt 50% korting op de toegangsprijs!

Accreditatie

Het Symposium Onderzoek in Beweging 2016 is door het KNGF geaccrediteerd met 6 punten voor het Register Algemeen Practicus (CKR).

Optimale trainingsintensiteit bij chronische aandoeningen: technologie of mensenwerk?

Er bestaat nog geen consensus over de manier waarop de meest optimale trainingsintensiteit bij patiënten met chronische aandoeningen moet worden bepaald. Uiteraard is een minimale intensiteit vereist om een trainingseffect te verkrijgen. Echter, suboptimale training heeft invloed op o.a. het behandelresultaat en de patiënttevredenheid, terwijl een te hoge intensiteit vaak wordt geassocieerd met een groter cardiovasculair risico, lagere therapietrouw en een groter risico op orthopedisch letsel.
Trainingsintensiteit is te meten in de praktijk, maar veelal onder suboptimale omstandigheden. Immers niet iedereen is inspanningsfysioloog of heeft geschikte apparatuur. Daarnaast is de patiënt qua beweeggedrag te motiveren en te monitoren met behulp van technologie, zowel thuis als in de praktijk. Talloze technologische producten, zoals apps en wearables als activiteitenmeters, worden aangeboden en gebruikt. Naast veel enthousiasme, is er ook veel scepsis over het toepassen van technologie in de zorg.

Tijdens het komende symposium wordt u daarom bijgepraat over de volgende onderwerpen:

Wat wordt verstaan onder optimale trainingsintensiteit?
Welke factoren zijn belangrijk bij het bepalen van de optimale trainingsintensiteit bij patiënten met chronische aandoeningen? Met specifieke aandacht voor drie veel voorkomende patiëntengroepen: COPD, diabetes en oncologische patiënten.
Welke rol kan technologie hebben in het optimaliseren van de trainingsintensiteit?

Contact

Email Twitter