Accreditatie

Accreditatie voor het Symposium Onderzoek in Beweging 2017 is toegekend voor het register algemeen practicus èn het register geriatriefysiotherapie, beide voor 6 punten.

‘Neurologie in bre(e)d(er) perspectief’

Uitnodiging Onderzoek in Beweging

Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren de vakgroep Epidemiologie van de Universiteit Maastricht, de opleiding Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool en het Regionaal Genootschap Fysiotherapie (RGF) Maasvallei voor het 21ste maal het symposium Onderzoek in Beweging.

Programma:

Het symposium heeft als titel ‘Neurologie in een bre(e)d(er) perspectief’. Neurologie is het medisch specialisme dat zich vooral bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziektes van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Fysiotherapie bij neurologische aandoeningen richt zich op het herleren van verloren gegane functies. Ook gaat het erom functieverlies of achteruitgang bij de patiënt te voorkomen.

De uitdaging is dat de fysiotherapeut bij deze groep patiënten te maken heeft met uiteenlopende klachten, zoals hoofdpijn, dubbelzien, tintelingen, gevoelsstoornissen, uitstralende pijn in het been of de arm, evenwichtsstoornissen, loop- en bewegingsstoornissen, gewrichtsverstijvingen, spierzwakte of verlammingsverschijnselen. Soms is er ook sprake van gedragsveranderingen en begripsstoornissen die het bewegen bemoeilijken.

Tijdens het komende symposium wordt u bijgepraat over de volgende onderwerpen:
* Wat wordt verstaan onder cognitieve neurologie?
* Inzichten in geheugentechnieken
* Welke factoren zijn belangrijk bij het behandelen van patiënten met dementie, CVA en/of aandoeningen aan het perifere zenuwstelsel?
* Wat zijn de op evidentie gebaseerde aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling bij patiënten met de ziekte van Parkinson?
* Wat houdt multidisciplinair behandelen in en welke hulpmiddelen zijn zinvol bij patiënten met neurologische aandoeningen?

Wij bieden u een breed, gevarieerd en praktisch programma aan dat u niet mag missen.
Bekijk het volledige programma hier. toevoegen
Naast het plenaire programma heeft elke deelnemer de gelegenheid om één van de vier workshops te volgen. Bekijk de inhoud van de vier workshops hier. toevoegen

Wederom wordt het symposium op Limburgse wijze gelardeerd met koffie en vlaai en een uitgebreide lunch en is er tijdens het symposium ruim de tijd om de persoonlijke contacten weer aan te halen of eens langs te lopen bij onze standhouders, die u op een interactieve wijze mooie aanbiedingen van verschillende producten presenteren.

Posterpresentatie:

De organisatie van het symposium biedt ook dit jaar studenten, fysiotherapeuten en onderzoekers de mogelijkheid hun onderzoek te presenteren d.m.v. een posterpresentatie. Het onderzoek hoeft niet te passen binnen het symposiumthema, maar de resultaten dienen wel relevant te zijn voor de fysiotherapie. Alle geselecteerde posters maken kans op de befaamde Onderzoek in Beweging-posterprijs. Per categorie wordt de beste onderzoeksposter beloond met € 150 en maakt daarnaast kans op de felbegeerde publieksprijs van € 100. Lees hier meer over de Call for Abstracts. Toevoegen

Stichting “vrienden van Amp Pipal
“Onderzoek in Beweging” steunt ieder jaar Stichting "vrienden van Amp Pipal" met een bedrag dat bedoeld is om de fysiotherapie in al zijn aspecten in Nepal te ondersteunen. Door alles wat er in de afgelopen jaren in Nepal is gebeurd, kunnen zij alle mogelijke steun gebruiken. Lees hier meer

Inschrijving:

Inschrijven voor deelname aan het symposium is alleen mogelijk via de website www.onderzoekinbeweging.nl

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 4 februari in Maastricht!

Met vriendelijke groet,
Organisatie Onderzoek in Beweging

Contact

Email Twitter