Preventie van vallen


Valongevallen staan het vitaal ouder worden en langer zelfstandig blijven wonen van ouderen in de weg. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat het aantal valongevallen al jaren stijgt. In 2017 belandden 102.000 65-plussers met letsel op een Spoedeisende Hulp na een val. Alleen al door de vergrijzing zal dit aantal nog verder toenemen met alle gevolgen voor mobiliteit en zelfredzaamheid. Dit terwijl er veel bekend is over wat werkt om valongevallen te voorkomen. Maar valpreventie is niet gemakkelijk. Er zijn veel factoren van invloed op de effectiviteit van een
valpreventieprogramma. Wat werkt er nu wel en wat niet? Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen geven we een overzicht van de essentiële onderdelen bij het opzetten van een effectieve valpreventie aanpak.