Nieuwe inzichten in de fractuurrevalidatie

Binnen de traumachirurgie is al decennia een verbeterproces gaande op het gebied van operatieve behandeltechnieken en materialen ter stabilisatie van fracturen. De belastingadviezen, die gegeven worden ten behoeve van de revalidatienabehandeling, zijn in dit proces niet meegeëvolueerd en zijn nog steeds gebaseerd op 70 jaar oude richtlijnen. Dit betreft adviezen als ‘onbelast mobiliseren’, ‘oefenstabiel’, ‘aantippend belasten’, ‘50% belasten’, ‘10kg belasten’, enzovoorts.

Voor deze begrippen ontbreken definities, waardoor ze uitnodigen tot ruime interpretaties van voorschrijver, behandelaar en patiënt. Desondanks treden in de praktijk zelden complicaties op. Om recht te doen aan de mogelijkheden die een patiënt met een hierboven beschreven fractuur heeft, zijn de belastingadviezen toe aan een kritische bijstelling.

In de presentatie maakt het publiek op een interactieve manier kennis met de discrepanties bij verwijzers en therapeuten op het gebied van de belasting en belastbaarheid van deze fracturen. De workshop richt zich op het geëvolueerde nabehandelingsadvies ‘permisseve weight bearing’ (PWB).