Demo-dissectie van de knie

Een niet-gefixeerd kniepreparaat zal op snijzaal onder een cameraopstelling worden gedissecteerd. De dissectie kan in detail gevolgd worden op twee Tv-schermen.
Bursae, pre- en infrapatellaire innervatie, pes anserinus, tractus iliotibialis, collateraal banden, menisci, kruisbanden, meniscofemorale ligamenten (indien aanwezig), posterior oblique ligament, verloop van de popliteuspees etc. zullen gedemonstreerd worden. Verschillende functionele aspecten zullen interactief worden besproken.
De dissectie wordt ondersteunend geïllustreerd aan een aantal voor-geprepareerde formaline preparaten.